Photoshop basiscursus

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die op een creatieve manier zijn foto’s en afbeeldingen wil bewerken en verwerken. Aan de hand van oefeningen in de les en thuisopdrachten leert u de basistechnieken van het beeldbewerkingsprogramma Photoshop kennen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het werken met lagen en aanpassingslagen, het maken van selecties, resoluties, aanpassen van bestanden en formaten, scannen en printen, omzetten naar zwart/wit en duotone, filters en effecten en het combineren van foto’s.

Bij de cursus is een cursusmap met informatie en oefeningen inbegrepen. De cursus is zowel te volgen met Photoshop Elements als met Photoshop Cs. In de eerste les kan aangegeven worden met welk programma (Elements of Cs) gewerkt wordt en hier zal de uitleg dan ook op aangepast worden. Er zijn zowel handleidingen voor de mensen die met Elemensts werken als met Photoshop Cs. Tijdens de lessen kan er op een laptop van CEkust worden gewerkt, maar op een eigen laptop werken is handiger voor het gebruik van eigen foto’s en de versie van Photoshop waar men mee wil werken. 

Photoshop gevorderd

In deze cursus zal dieper ingegaan worden op de diverse mogelijkheden van Photoshop. Aan de hand van thema’s gaan we complexere beelden maken. We gaan kijken naar het werk van verschillende digitale kunstenaars en we zullen meer inhoudelijk elkaars werk gaan bespreken.

Bij de cursus is een cursusmap met informatie inbegrepen. Tijdens de cursus kunt u op een laptop van CEkust werken, maar u kunt de cursus ook met uw eigen laptop volgen. 

 

Workshop Photoshop

Het is ook mogelijk om een workshop Photoshop te volgen. Dit kan op 1 zaterdag of twee zaterdag delen. Dit in overleg met cursisten die zich opgeven. Daarnaast is het ook mogelijk om priveles te krijgen. In de studio of aan huis.

In de workshop komen alle basistechnieken van photoshop aan bod en behandelen we alles wat ook in de volledige cursus aan bod komt. De bij de cursus behorende opdrachten worden dan niet klassikaal behandeld, maar indien er vragen over zijn kunnen deze altijd buiten de les op gevraagd worden. 

Bij de workshop is een reader met informatie en oefeningen inbegrepen. Wij hebben laptops met Photoshop, maar het meest handige is als er op een laptop van thuis wordt gewerkt. Dit voor de aanwezige fotobestanden en de versie van Photoshop waar men mee gaat werken.

 

 De workshop Photoshop worden op een zaterdag of op twee zaterdagen ingepland. Afhankelijk en in overleg met de opgegeven cursisten worden deze ingepland.

Tijd: 9.00 – 16:30 uur 

Kosten: € 75,- (Incl. reader, koffie/thee)

 

De Basiscursussen Photoshop worden op op zes avonden gegeven. Deze worden in overleg met de opgegeven cursisten op een bepaalde avond van de week ingepland.

Tijd: 19:30 – 21:30 uur 

Kosten: € 145,- (Incl. reader, koffie/thee)

De Vervolgcursussen Photoshop worden op op zes avonden gegeven. Deze worden in overleg met de opgegeven cursisten op een bepaalde avond van de week ingepland.

Tijd: 19:30 – 21:30 uur 

Kosten: € 145,- (Incl. reader, koffie/thee)

Cursusvoorwaarden Cekust v.o.f.

Algemeen
Door u aan te melden voor een workshop/cursus, verklaard u akkoord te gaan met de volgende cursusvoorwaarden.

Inschrijving
U kunt zich aanmelden voor een cursus of workshop middels het inschrijfformulier op onze website, telefonisch, schriftelijk inschrijfformulier en email.
Deze inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zijn bindend. U schrijft zich in voor de gehele cursus. Inschrijving voor een gedeelte van de cursus is niet mogelijk.

Aantal deelnemers
De workshop/cursus gaat van start bij voldoende belangstelling. Voor elke workshop/cursus geldt een minimum en maximum aantal deelnemers. Bij onvoldoende deelname berichten wij u uiterlijk een week vóór aanvang dat de cursus niet doorgaat.

Betaling
Door u aan te melden voor één van onze workshops/cursussen gaat u akkoord met onze cursusvoorwaarden en verplicht u zich tot het betalen van het volledige cursusgeld.

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u binnen 1 week een bevestiging van uw inschrijving, een factuur, een routebeschrijving en nadere informatie omtrent de cursus/workshop.

Vóór de start van de workshop/cursus moet het totale cursusgeld door ons ontvangen zijn. Als de betaling binnen 1 week na start van de workshop/cursus nog niet door ons ontvangen is dan sturen wij een herinnering verhoogd met € 4,50 administratiekosten.

Annulering inschrijving
Annuleren van uw inschrijving kan schriftelijk tot 14 dagen vóór aanvang van de workshop/ cursus. U krijgt dan het door ons ontvangen cursusgeld minus € 15,- administratiekosten retour. Indien wij nog geen betaling van u hebben ontvangen dan brengen wij € 15,- administratiekosten in rekening.

Restitutie
Tot 14 dagen vóór aanvang van de workshop/cursus is restitutie van het cursusgeld minus
€ 15,- administratiekosten mogelijk. Daarna is geen restitutie meer mogelijk.
Met aantoonbare overmacht wordt rekening gehouden, zoals langdurige ziekte en verhuizing buiten een straal van 20 km van de cursus locatie. Defecten aan apparatuur (camera e.d.) die optreden vlak voor aanvang van de cursus en tijdens de cursus zijn geen reden tot annulering of restitutie van het cursusgeld of een deel daarvan. Volledige restitutie vindt plaats wanneer de cursus waarop u heeft ingeschreven, wegens onvoldoende belangstelling of om een andere reden niet doorgaat.

Aansprakelijkheid
Cekust fotografie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van workshops/cursussen door overmacht, zoals b.v. een ziek model of weersinvloeden of materiaalpech van onze zijde. Indien dit het geval is dan zal het volledige bedrag van de workshop of dat deel van de cursus dat niet door kon gaan aan u terugbetaald.

Cekust fotografie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een workshop/cursus en/of gevolgen die voortvloeien uit het in de praktijk brengen van het geleerde.

Foto’s van cursisten
Tijdens de cursussen/workshops kunnen er foto’s worden gemaakt van de cursisten voor promotiemateriaal (b.v. krant, folders en website). Wanneer u hiervoor niet gefotografeerd wenst te worden dan kunt u dit aan het begin van de cursus/workshop kenbaar maken.

Foto’s van modellen
Foto’s die cursisten maken tijdens de cursussen/workshops van modellen of medecursisten mogen alleen voor eigen gebruik (portfolio) worden gebruikt. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het model op welke wijze dan ook commercieel worden gebruikt. Of gepubliceerd op websites of andere media.

Foto’s die de modellen krijgen mogen ongewijzigd voor eigen gebruik (portfolio) worden gebruikt. Deze foto’s mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf op welke wijze dan ook commercieel worden gebruikt.